เมื่อวันที่
30 ก.ค. 2019

ป้ายกำกับ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 337