เมื่อวันที่
23 พ.ค. 2019

ป้ายกำกับ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสันทนาการ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักสันทนาการ

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 994