เมื่อวันที่
23 เม.ย. 2019

ป้ายกำกับ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญชาญเฉพาะ


       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญชาญเฉพาะ ตำแหน่งที่รับโอน ตำแหน่ง นิติกร ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 180