เมื่อวันที่
30 เม.ย. 2020

ป้ายกำกับ

ประกาศ ม.ราชภัฏยะลา เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค (COVID - 19) ฉบับที่ 6


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID - 19) ฉบับที่ 6

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 154