เมื่อวันที่
10 พ.ค. 2020

ป้ายกำกับ

ประกาศ ม.ราชภัฏยะลา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 134