เมื่อวันที่
4 ก.ย. 2019

ป้ายกำกับ

ประกาศ มรภ.ยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครเพื่อสรรหาคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครเพื่อสรรหาเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2562 ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ และผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 459