เมื่อวันที่
14 มี.ค. 2022

ป้ายกำกับ

ประกาศ มรภ.ยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับส่วนราชการและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ กรณีพบผู้ติดเชื้อ Covid - 19


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติ สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยกรณีพบผู้ติดเชื้อ Covid - 19

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 2124