เมื่อวันที่
17 มิ.ย. 2019

ป้ายกำกับ

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่นที่ 34 เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่นที่ 34 เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2562

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 1071