เมื่อวันที่
26 ธ.ค. 2019

ป้ายกำกับ
ประกาศ รุ่นที่ 1 รายชื่อ ครูรักษ์ถิ่น

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 2464