เมื่อวันที่
10 พ.ค. 2022

ป้ายกำกับ

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2567)


ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2567)

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 992