เมื่อวันที่
28 ธ.ค. 2019

ป้ายกำกับ

รัฐบาลฮังการี ประกาศให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2020 - 2021


รัฐบาลฮังการี ประกาศให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2020 - 2021 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตร ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี ติดตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ  

ดาวน์โหลด click 445_file_15775213840.pdf     

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 7093