เมื่อวันที่
13 มิ.ย. 2019

ป้ายกำกับ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏยะลา รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


สำนักงานบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 10 สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 496