เมื่อวันที่
24 เม.ย. 2019

ป้ายกำกับ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้น


     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 158