เมื่อวันที่
12 พ.ย. 2018

ป้ายกำกับ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดอบรมพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดอบรมพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 334