ชาวราชภัฏยะลาร่วมแปรอักษร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง