ครูปฐมวัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมทำ Face Shield สร้างแรงดึงดูดให้เด็ก เรียนรู้ป้องกันตนเองจาก COVID-19