นศ.หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมวันเด็ก รร.ราชประชานุเคราะห์ 41ยะลา