ราชภัฏยะลา มอบเครื่องวัดออกซิเจน และชุด PPE แก่ผู้ว่ายะลา สนับสนุนโรงพยาบาลสนามจากสถานการณ์ COVID-19


Click View or Download