กำหนดการติวเข้มก.พ. 59 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รับสมัครเพิ่มเติมรอบ 3เปิดรับสมัคร ก.พ. 59สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559รับสมัคร กศ.บป.

สำนักงานอธิการบดีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้
คณะครุศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร | คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University
133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-299699 โทรสาร 073-299610 , 073-299611 , 073-299601 , 073-299602
ipv6 ready